DĚTSKÁ SKUPINA

Název projektu: DS Sluníčko 

Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014170 

Harmonogram: 1.7.2019 – 30.6.2022 

Anotace: - přesná adresa místa provozu dětské skupiny - Pod Tvrzí 394, 250 70 Odolena Voda - kapacita dětské skupiny, tj.počet míst - 6 - celkový harmonogram projektu - od 1. 7. 2019 do 30.6.2022, z toho předpokládaná délka projektové fáze na vybudování dětské skupiny (v detailu 1.7. 2019 do 31.12. 2019), - forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: pro veřejnost.

 

 

 

Milé maminky a tatínkové,

s radosti vám oznamujeme, že jsme dostali dotaci na provoz jedné dětské skupiny o šesti dětech od 1.1.2020. 

Provozní doba bude od 8 do 15 hod a starat se budeme o dětičky ve věku 2,5 let a starší. Preferujeme děti s celotýdenní docházkou a děti pracujících maminek. Měsíční školkovné bude 3 500 Kč a bude splatné předem. Strava se bude platit zvlášť podle skutečně odchozených dnů.

V naši školičce děti dostanou dost prostoru na hraní, rozvoj a pobyt venku.

Pokud už nyní víte, že byste rádi dali dítko k nám do dětské skupiny a budete k 1.1.2020 splňovat výše uvedené podmínky, můžete se předběžně hlásit na email dcslunicko@seznam.cz. Uveďte prosím celé jméno dítěte a vaše, datum narození dítěte a požadovanou docházku.
Těsíme se na vás.