Turisťák

TOM VODOLKA, turistický oddíl mládeže Odolena Voda

 
Pravidelné schůzky mladších a starších dětí se konají v Rodinném centru Sluníčko dvakrát týdně:
pondělí: 16:00 - 17:30, děti 1. - 4. třída
čtvrtek: 17:00 - 18:30, děti 5. - 9. třída
Pro více informací sledujte stránky oddílu https://tom-vodolka.webnode.cz.