Logohrátky

LOGOHRÁTKY (pro děti 3 - 5 let)

Pomocí říkánek, básniček, slovních hříček a písniček se děti naučí správné výslovnosti hlásek a rozvinou si slovní zásobu. Součástí hodiny jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči. Děti se naučí správně artikulaci a důsledné výslovnosti hlásek. 

Lektorka: Bohunka Tancošová                                                 

Konání: čtvrtek 16:00 - 16:30              

Maximální počet účastníků na lekci je 7, náhrady nejsou možné, platba po 1. lekci za 12 lekcí je 1 200,- Kč.