Tvoření s dětmi

TVOŘENÍ S DĚTMI (pro děti ve věku 3-6 let)

V tomto kroužku se děti budou učit zručnosti, objevovat práci s papírem, nůžkami, látkou, šňůrkami, aj. podobnými materiály zejména také přírodními jako jsou kaštany, šišky, listí, kůra apod. Budeme tak rozvíjet nejen jejich zručnost a jemnou motoriku, ale také zvědavost a sdílet vzájemnou radost s podařených výtvorů. Každá hodina bude mít své vlastní téma, které bude voleno na základě kalendáře českých tradic. Pokud je dítě šikovné a samostatné, může s kroužku zúčastnit bez doprovodu rodičů, ale pouze v případě, že nebude narušovat práci ostatních. Doprovod rodiče a případná asistence vítaná. Lektor má právo doprovod rodiče na další hodině vyžadovat.

Lektorky: Bára Pínová a Lucka Hynoušová

Konání: středa 16:00 - 16:45

Maximální počet účastníků na lekci je 12, cena za lekci 45 min - 120,- Kč.

Přítomnost rodiče na lekci není vyžadována, ale budeme individuálně konzultovat na úvodní hodině.