Nové kroužky od 2023/2024

Máme otevřeny tyto kroužky na týdenní bázi pro širokou veřejnost: 

Robotika (pro děti vě věku 10+)

Make-up artist (pro děti ve věku 11+)

Elektrověda (pro děti ve věku 7+)

Tvoření  (pro děti ve věku okolo 4-5 let)

Yamaha hudebníci (pro děti ve věku 1,5-2,5 roku nebo 2,5-3,5 roku – volba dle věku přihlášených)

Logohrátky (pro děti 3-5 let)

Registraci na kroužky provádějte jednoduše prostřednictvím tohoto formuláře. Několik dní po registraci vám přijde potvrzující e-mail a pro další komunikaci v rámci kroužků slouží aplikace whatsapp.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVmle3iJW9WwGtYQuue4KQ9PzW6whyfBzD2h81bkMduWwHkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Výjimkou jsou Yamaha hudebníci. Pro tento kroužek prosím kontaktujte společnost Hudba pro radost zde: https://skolayamaha.webooker.eu/Courses?semesterID=22288

Veškerá zařízení, vybavení, pomůcky i materiál ke kroužkům zajistí RC Sluníčko. Kroužky budou probíhat v prostorách RC Sluníčko na adrese: Pod Tvrzí 394, Odolena Voda. 

Věková hranice dětí je jen orientační.

Už se na vás s lektory moc těšíme.

Eva Šobáňová za RC Sluníčko

Koncept kroužků

1.        ROBOTIKA (pro děti 10+)

V našem kroužku Robotika se budou naší malí programátoři učit pracovat s výukovými roboty, které jsou kompatibilní s LEGO. Programovatelný robot v sobě ukrývá senzor zvuku, bzučák, LED diody, tlačítka, motory, světelný senzor, detektor překážky, sledovač čáry a infračervený vysílač a přijímač. Jde o zábavný výukový nástroj pro kódování a výuku robotiky pro výuku a hraní dětí. 

Silné základy v oblasti kódování budou mít zásadní význam pro úspěch všech budoucích generací. Znalosti robotiky a programování posilují v dětech dovednosti, které jim otevřou dveře do světa moderních technologií, který se neustále rozvíjí a jen připravení se v něm neztratí. Robotika posiluje logiku, kreativitu, jemnou motoriku, matematickou gramotnost, týmovost a mnoho dalšího.

Kroužek je vhodný pro děti 10+ a počítač či tablet si musí děti přinést vlastní. Kroužek bude zakončen 30ti minutovou ukázkou pro rodiče.

Lektor: Miloslav Kolpach                                  Konání: pondělí 17:30 - 19:00                

Maximální počet účastníků na lekci je 6, náhrady nejsou možné, platba po 1.lekci za 12 lekcí je 2 160 Kč.

Sponsor kroužku: Fanuc Czech s.r.o.

2.        MAKE-UP ARTIST (pro děti 11+)

V tomto kroužku se budou naši náctiletí učit péči o pleť, vyrobí si svou vlastní masku, naučí se jaké jsou druhy pleti, tvary obličejů a jak zdůraznit svou přirozenou krásu a půvab, jak se správně líčit a jakých chyb se vyvarovat. Jde nám o zdraví a přirozenost a udržení toho správného sebevědomí a ženskosti. Zakončením kroužku bude ukázka nalíčení své kamarádky či maminky.

Lektorka: Veronika Prchalová                                                Konání: čtvrtek (pouze sudé týdny) 18:30 - 19:30

Maximální počet účastníků na lekci je 6, náhrady nejsou možné, platba po 1.lekci za 12 lekcí je 1 440 Kč.

3.    ELEKTROVĚDA (pro děti 7+)

V kroužku Elektrověda se budou naši malí vědátoři učit různé projekty na základě stavebnice BOFINN 750. Je to bezpečná forma výuky, kde zdrojem jsou pouze tužkové baterie a světelné efekty jsou pomocí LED diod. Součástí stavebnice jsou např. vypínače, vodiče, spojovací dráty, tranzistor, motor, reproduktor, lampa, mikrofon a mnoho jiných. Kroužek je vhodný pro děti ve věku 8+ a bude obsahovat projekty jako např. zvuky sirén, playback, telegraf, FM rádio, dotykové či hlasové řízení hudby, detektor lži, maják, kompas a mnoho dalších.

Lektor: Tomáš  Havelka                                                  Konání: středa 17:15 - 18:45                

Maximální počet účastníků na lekci je 12, náhrady nejsou možné, platba po 1.lekci za 12 lekcí je 2 160 Kč.

Sponsor kroužku: Elektroline a.s.

 4.        TVOŘENÍ (pro děti ve věku 3-6 let)

V tomto kroužku se děti budou učit zručnosti, objevovat práci s papírem, nůžkami, látkou, šňůrkami, aj. podobnými materiály zejména také přírodními jako jsou kaštany, šišky, listí, kůra apod. Budeme tak rozvíjet nejen jejich zručnost a jemnou motoriku, ale také zvědavost a sdílet vzájemnou radost s podařených výtvorů. Každá hodina bude mít své vlastní téma, které bude voleno na základě kalendáře českých tradic. Pokud je dítě šikovné a samostatné, může s kroužku zúčastnit bez doprovodu rodičů, ale pouze v případě, že nebude narušovat práci ostatních. Doprovod rodiče a případná asistence vítaná. Lektor má právo doprovod rodiče na další hodině vyžadovat.

Lektorky: Bára Pínová/Lucka Hynoušová/Evka Šobáňová.                               Konání: středa 16 - 16:45

Maximální počet účastníků na lekci je 12, náhrady nejsou možné, platba po 1.lekci za 12 lekcí je 1 440 Kč. Přítomnost rodiče na lekci není vyžadována, ale budeme individuálně konzultovat na úvodní hodině.

5.        YAMAHA HUDEBNÍCI (pro děti ve 1,5-2,5 roku nebo 2,5-3,5 roku)

Hlavní cílem našich YAMAHA hudebních programů je snaha probouzet v dětech hudební schopnosti a dále je hravou formou rozvíjet. Náplní programu je vícero hudebních žánrů a součástí jsou i tzv. hýbánky a kreativní výtvarná část. Kroužek bude zakončen koncertem malých hudebníčků.

Lektorka: Kateřina Paverová                                         Konání: úterý 16-17

Přítomnost rodiče na lekci je nutná. Cena jedné lekce: 187,50 Kč, nutno zaplatit celý kurz 3 000 Kč, v případě nemoci možno za sebe vyslat náhradníka nebo si lze hodinu nahradit v hudební škole Yamaha Neratovice či Mělník. Během Yamahy budeme hlídat sourozence účastníků kroužku, ale kapacita je velice omezeno, nutno rezervovat předem. Provozovatelem kroužku je společnost Hudba pro radost a oficiální registrace bude probíhat přes jejich portál webooker. V tuto chvíli proveďte předběžnou registraci emailem viz výše jako na ostatní kroužky.

6.        LOGOHRÁTKY (pro děti 3 - 5 let)

Na tomto kroužku se děti pomocí říkánek, básniček, slovních hříček a písniček naučí správné výslovnosti hlásek a rozvinou si slovní zásobu. Součátí hodiny jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči. Děti se naučí správně artikulaci a důsledné výslovnosti hlásek. Doprovod rodiče není žádoucí, pokud odvádí pozornost dětí. Překážkou není ani když dítko ještě nemluví, naopak, formou logohrátek se může podařit jej rozmluvit. 

Lektorka: Bohunka Tacošová                                          Konání: čtvrtek 16:00 - 16:30 

Maximální počřet účřastníků na lekci je 7, náhrady nejsou možné, platba po 1. lekci za 12 lekcí je 1200,- Kč.  

 

Pravidla v rámci našich kroužků:

-        Lektoři se k dětem chovají s respektem.

-        Děti se k lektorům a k dalším dětem chovají s respektem.

-        Prosíme o dodržování dochvilnosti.

-        Po skončení lekce vám nemáme možnost dítě hlídat.

-        Náhrady nejsou možné, ale lze za sebe v některých případech vyslat náhradníka a v některých případech vám bude předán materiál na provedení lekce doma samostatně (např. u Tvoření).

-        Lekce se platí vždy na pololetí dopředu převodem na bankovní účet.

-        Lektor má právo lekci vynechat, lekce se pak posunou v čase, o hodinu nepřijdete.

-        Lektor má právo dítě z kroužku vyloučit, v takovém případě dítěti náleží vrácení kurzovného.

-        Přítomnost rodiče na kroužcích je diskutována na úvodní hodině.

-        Děti jsou povinny si po sobě vždy pomůcky uklidit.

-        RC Sluníčko má právo podmínky a pravidla měnit.