Elektrověda

ELEKTROVĚDA (pro děti 7+)

V kroužku Elektrověda se budou naši malí vědátoři učit různé projekty na základě stavebnice BOFINN 750. Je to bezpečná forma výuky, kde zdrojem jsou pouze tužkové baterie a světelné efekty jsou pomocí LED diod. Součástí stavebnice jsou např. vypínače, vodiče, spojovací dráty, tranzistor, motor, reproduktor, lampa, mikrofon a mnoho jiných. Kroužek je vhodný pro děti ve věku 8+ a bude obsahovat projekty jako např. zvuky sirén, playback, telegraf, FM rádio, dotykové či hlasové řízení hudby, detektor lži, maják, kompas a mnoho dalších.

Lektor: Tomáš  Havelka                                                  

Konání: středa 16:00 - 17:30                

Maximální počet účastníků na lekci je 12, náhrady nejsou možné, platba po 1. lekci za 12 lekcí je 2 160 Kč.

Sponsor kroužku: Elektroline a.s.