HERNA PRO SOUKROMÉ ÚČELY

K POUŽITÍ HERNY PRO SOUKROMÉ ÚČELY JE TŘEBA SPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1.    Stát se členem spolku Sluníčko! Přihlášku člena spolku si můžete stáhnout zde nebo vám jí zašleme na e-mail či předáme vytištěnou v herně RC Sluníčko.

2.    Nahlásit žádost o rezervaci Evě Šobáňové na e-mail: sobanova.eva@seznam.cz nebo na tel: 739056988.

3.    Uhradit poplatek za člensví ve výši 1.000,- Kč, viz. níže Podmínky členství.

4.    Za děti si ručí rodiče. Prosíme o dodržování stávajících protiepidemiologických pravidel.

5.    Dodržovat "pravidla oslav":

 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Rodinné centrum Sluníčko, z.s. IČO: 697 80 129, se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda,
společnost zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10188 zastoupená Ing. Irenou Gajdošovou, předsedkyní spolku
(dále jen "Spolek" nebo "RC").
Každý člen a jeho dítě/děti je povinen respektovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku a popřípadě uhradit roční členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč na účet č. 2501643361/2010 před využitím výhod členství.
BEZPLATNÉ ČLENSTVÍ UMOŽNUJE:
- návštěvy akcí organizované Rodinným centrem. Cena herny je 50,- Kč/rodina. Cena akce je závislá na aktuálním programu a druhu akce.
ČLENSTVÍ VE VÝŠI 1.000,- KČ UMOŽNUJE:

- návštěvy akcí organizované Rodinným centrem. Cena herny je 50,- Kč/rodina. Cena akce je závislá na aktuálním programu a druhu akce.

- soukromé použití herny v sobotu jednou v roce od 9 do 19 hod, vždy po předchozí domluvě.