Provozní řád

Provozní řád si pečlivě pročtěte, podpisem na přihlášce ho schvalujete. Děkujeme.

Děti dochází pravidelně na 3 hodinový program bez přítomnosti nejbližších. Je určen dětem od 2 let. Dítě si zde zvyká na zapojení do kolektivu, poznává první kamarády a učí se zvládat odloučení od maminky-rodičů.

Do Minisluníček může být přijato jen zdravé dítě. I drobným nachlazením ohrožujete jeho zdraví, ale i zdraví ostatních dětí. Lektorky si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazují právo dítě nepřijmout. Při nenadále zdravotní indispozici dítěte nebo při úrazu bude dítěti zajištěna náležitá péče lektorkami. Lektorky budou ihned kontaktovat zákonného zástupce – rodiče, který je povinen v co nejkratší možné době zajistit vyzvednutí dítěte z Minisluníček. V případě nutnosti bude kontaktována ZZS.

Cena:

3 hodinový program/ 200,-Kč při jednorázové platbě u lektorky (možnost zakoupení permanentky v ceně 1800,-Kč = 10 návštěv)

Režim:

8:30 – 8:45 příchod dětí, společné přivítání

8:45 – 9:30 hra, řízené činnosti, cvičení

9:30 – 10:00 osobní hygiena, svačina

10:00 – 10:30 hra, řízené činnosti, cvičení

10:30 – 11:15 výtvarný miniateliér

11:15 – 11:30 závěrečné cvičení, rozloučení

Činnosti jsou během dne přizpůsobovány nejen věku a schopnostem dětí, ale i tématům jednotlivých měsíců.

Zaměření:

Pondělí – písničky a zpívání s kytarou (zpívání, tancování, následné tvoření)

Úterý – Montessori (Montessori aktivity, krájení ovoce, přesýpání, přelévání, tvoření)

Středa – rytmika (protažení, cvičení a skotačení s říkankami a hraní na Orffovy hudební nástroje)

Co s sebou:

- přezůvky

- pohodlné oblečení pro pobyt v herně

- adekvátní oblečení na pobyt venku (v případě hezkého počasí bereme děti ven)

- náhradní oblečení

- pití v lahvi s pojistným uzávěrem – podepsané

- svačinu (ne sladkosti jako čokolády, bonbony)

- pleny (jsou-li potřeba)

- oblíbenou hračku

- to vše nejlépe v malém batůžku či tašce

Dětem, prosíme, nepřibalujte žádné drahé hračky, mobily, šperky ani bonbony atd.

Kontakty:

pro pondělní docházku:                                                        

Zuzana Mašková - tel.: 605 910 623          

pro úterní docházku: 

Irena Gajdošová – tel.: 777 134 157

pro středeční docházku:

Hana Mattová – tel.: 720 759 411

Nepřítomnost dětí můžete ohlašovat pomocí sms, nejlépe den dopředu, v případě nutnosti  před začátkem programu. Čím dříve, tím lépe. Děkujeme. V případě nekonání, budeme kontaktovat my vás, rovněž formou sms zpráv, a to den dopředu.