Podporují nás

 

 

                                                                                                       

Děkujeme všem níže uvedeným, kteří nám poskytli, nebo nadále poskytují podporu, ať už finanční, materiální, nebo zdarma věnují svůj volný čas.

 

  • Městský úřad Odolena Voda - za celkovou a dlouhodobou podporu naší činnosti, za poskytnuté prostory herny, atd.
  • Speciální poděkování patří panu R. Strakovi - za dlouhodobou a hlavně vyčerpávající výpomoc při většině rozsáhlých akcí pořádaných dětským centrem.
  • AERO Vodochody a.s. - za nemalý finanční dar, díky kterému jsme mohli uspořádat zrekonstruovat hernu a další pomoc
  • Členům kulturní komise města Odolena Voda - za finanční i organizační výpomoc každoročního karnevalu a další podporu naší činnosti.
  • Občanské sdružení volejbal Odolena Voda a p. Bednářovi - za výpomoc při organizaci dětského karnevalu ve sportovní hale Odolena Voda
  • Pan Pavel Novotný - sponzorský dar www.fotonovotny.cz
  • MUDr. A. Kyjonková - za bezplatné pořádání odborných přednášek pro rodiče a za účast v porotě na dětském karnevalu
  • DJ Olda Slezák - za bezplatný hudební doprovod všech větších akcí pořádaných dětským centrem, např. dětský karneval, Čarodějnický rej, atd.
  • Paní Ivana Tomanová - Květinářství Dolní náměstí - květiny pro porotu karnevalu
  • Martin Šafařík - sponzorský dar