Provozní řád

  1. Každý návštěvník DC Sluníčko Odolena Voda je povinen řídit se tímto Provozním řádem. 
  2. Do DC mohou přicházet pouze návštěvníci bez zjevných známek nemoci (dospělí i děti). 
  3. Do prostor herny je nutné se zouvat z obuvi, ve které chodíte venku. Svrchníky nechávejte v šatně. V prostorách šaten nenechávejte cenné předměty. 
  4. Rodič nese osobní odpovědnost za své dítě nebo děti, se kterými do centra přišel, a to po celou dobu pobytu v DC. Rovněž si ručí za své osobní věci. Matka či jiná doprovodná osoba věnuje dostatečnou pozornost svému dítěti, aby minimalizovala riziko, že dítě způsobí úraz sobě nebo jinému dítěti.
  5. Dospělý dbá na to, aby děti užívaly hračky výhradně k danému účelu, ohleduplně a přistupovaly šetrně k zařízení dětského centra.
  6. Pokud najdete rozbité hračky nebo malé kousky, které by mohly být pro malé děti nebezpečné, prosíme, odstraňte je z dosahu dětí. Hlídejte své děti, aby nedávaly žádné hračky do kuličkového bazénku. Před odchodem nezapomeňte uklidit hračky po svých dětech.
  7. Každý dospělý návštěvník je povinen zaplatit vstupné podle platné sazby. Po jeho zaplacení      má nárok využívat zařízení centra a účastnit se programu.
  8. Děti konzumují jídlo a nápoje pouze u stolků v koutku zadní místnosti. Není dovoleno, aby děti běhaly s jídlem po herně a znečistily koberec a ostatní prostory.
  9. Vždy své dítě kvůli bezpečnosti doprovázejte na WC. Po použití nočníku jej důkladně opláchněte. Platí absolutní zákaz vhazovat do WC vlhčené ubrousky, tampóny a vložky. Jednorázové papírové pleny NEPATŘÍ do odpadkového koše, prosíme, použijte igelit. sáček a vyneste je.
  10. V celém prostoru DC je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů.

 

Přejeme Vám a Vašim dětem příjemný a radostný pobyt 

Tento provozní řád nabývá platnosti 1. 1. 2011